Tiskové zprávy

V Hradci si připomněli 25. výročí vzniku KPV ČR

14. října 2014 | autor: | zdroj:
V Hradci Králové se 6. října konalo v hotelu Černigov setkání členů Konfederace politických vězňů a jejich rodinných příslušníků (Královéhradecká pobočka). Společně si v Hradci Králové připomněli 25 let od založení Konfederace politických vězňů České republiky. Celorepublikové akce k připomenutí tohoto významného výročí se řada z nich včetně předsedy hradecké pobočky Zdeňka Kovaříka zúčastnila již v dubnu na pražském Žofíně.
Zdeněk Kovařík v úvodu setkání poděkoval všem za jejich účast a vyjádřil jim úctu a respekt za to, co pro demokracii v tomto státě učinili. Bohužel, je mnoho těch, kteří se dnešních dnů už nedočkali.
Konfederace politických vězňů sdružuje občany, které komunistický režim v bývalém Československu od února 1948 do listopadu 1989 z politických důvodů perzekvoval. Komunistický režim soudně postihl kolem čtvrt milionů občanů, několik stovek obyvatel pak bylo v komunistických vězeních popraveno a umučeno.

„Královéhradecká pobočka Konfederace politických vězňů, kterou od jejího založení vedl Karel Páral, byla jednou z prvních, která sdružila bývalé politické vězně hradeckého kraje hned v prosinci roku 1989. Začínali jsme v primitivních podmínkách, ale s vědomí odpovědnosti, že naše práce a snažení bude platná pro všechny bývalé politické vězně komunistického režimu, ale hlavně pro budoucnost této země. Musím bohužel konstatovat, že jsme neměli zkušeností a dost sil a odvahy zasáhnout i do veřejného politického vývoje,“ řekl současný předseda KPV Zdeněk Kovařík.
Oldřich Vlasák byl přítomen nejen vzpomínkové události KPV ČR v Praze na Žofíně, ale neodmítl pozvání ani do Hradce Králové. Jak sám řekl, je zde mezi svými. Mezi „konfederáky“ má řadu přátel, stejně jako většina z nich i on je mnohaletý skaut.

Členové hradecké pobočky KPV v čele se Zdeňkem Kovaříkem vyjádřili Oldřichu Vlasákovi plnou podporu v jeho kandidatuře do Senátu PČR.

Jeho dlouholetá spolupráce s Konfederací politických vězňů v podstatě již od jejího vzniku je provázena řadou aktivit a akcí. Úzký kontakt s nimi navázal již jako primátor města Hradec Králové, po zvolení do Evropského parlamentu se zde aktivně věnoval a i nadále věnuje boji proti totalitě v celém společenství. Spolupráce s brněnským Muzeem českého a slovenského exilu 20. století vyústila v uspořádání výstavy na téma třetího - protikomunistického odboje, která měla svoji premiéru v Evropském parlamentu a po dobu několika let pak putovala po městech České republiky. Na prohlídku Evropského parlamentu O. Vlasák pozval řadu bývalých politických vězňů, rád přijímá pozvání na jejich akce a setkání. Připomeňme, že v minulých měsících uchopil Oldřich Vlasák další téma odboje proti totalitě a zachování demokracie. Společně s Muzeem exilu pořádal putovní výstavu k významnému výročí, které letos vzpomínáme, a to sto let Československých legií.


„Od pádu komunismu v naší republice uběhlo již 25 let, celé čtvrt století uplyne také od vzniku Konfederace politických vězňů. Doba, kdy komunistická perzekuce zasáhla většinu občanů, je sice již dávno za námi, ale totalitní režimy dosud prorůstají a snaží se svými kořeny zachytit a žít dál svým zrůdným životem. Přestože dnes mnoho lidí má úplně jiné starosti a na minulost zapomíná, my – pamětníci - již nikdy nesmíme připustit sebemenší náznak návratu bezpráví na lidech, jakého se dopustil právě komunistický režim. Neštítil se vyřadit více než půl milionu lidí z veřejného života, ve věznicích a táborech nucených prací připravit o život 15 726 osob a popravit 238 žen a mužů… Jsem si vědom toho, že politici vůči politickým vězňům stále mají velký dluh, a to ne jen v Česku, ale i na Slovensku a v celé Evropě, která se již dříve dokázala vyrovnat s nacistickými a fašistickými zločiny. Ale k vyrovnání komunistických zločinů stále chybí politická vůle a ochota, a to nejen v České republice, ale v Evropě vůbec.
Otrocké práce, uznání III. odboje a definitivní pojmenování zločinů komunismu a alespoň omluva od komunistů jsou u nás neřešitelné případy z neochoty stranických politických představitelů.
Je smutné, že političtí vězni i dvacet pět let po pádu komunistického režimu čekají na jasné morální odsouzení zločinů totality.
To, že se naše republika zapojila do Evropského společenství, je jistou zárukou bezpečnosti naší demokracie. Když jsme do EU vstupovali, očekávali jsme také, že si díky členství v EU zajistíme ochranu před vnějším nepřítelem. Téměř polovina obyvatel (48 %) tehdy uváděla, že díky členství v EU se budou cítit bezpečněji. Jistota bezpečí stále představuje jednu z nejdůležitějších hodnot pro obyvatele Evropské unie, Čechy nevyjímaje. Ozbrojené konflikty ve Středomoří, rozpínavé ambice Ruska a riziko další studené války tuto hodnotu určitě ještě posílí.
Poslanci Evropského parlamentu před pěti lety přijali společné usnesení o svědomí Evropy a totalitě. Připomínají v této souvislosti, že Evropa nebude sjednocena, dokud nebude schopna nahlížet na svoji historii jednotně, neuzná nacismus, stalinismus a fašistické a komunistické režimy za společné dědictví a nepovede otevřenou a důkladnou diskusi o jejich zločinech v minulém století. Proto také vyhlásili 23. srpen Evropským dnem obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě.
Evropa nebude sjednocena, dokud nebude schopna nahlížet na svoji historii jednotně, neuzná nacismus, stalinismus a fašistické a komunistické režimy za společné dědictví a nepovede otevřenou a důkladnou diskusi o jejich zločinech v minulém století,“ uvedl mimo jiné bývalý místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák v souvislosti s 25. výročím vzniku Konfederace politických vězňů ČR.

Na snímku Oldřich Vlasák se Zdeňkem Kovaříkem.

 

Zpět