Proslovy

Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států

13. prosince 2013 | autor: Oldřich Vlasák | zdroj: EP
Na Plenárním zasedání Evropského parlamentu vystoupil 11. 12. Ing. Oldřich Vlasák v rámci rozpravy na téma "Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států" se svým příspěvkem:

Pane předsedající, pane komisaři, dovolte mi jménem Evropské skupiny konzervativců a reformistů připomenout, že Evropská unie je v první řadě mezinárodní organizací, která vznikla z vůle členských států. A právě suverénní členské státy Evropské unie stanovily práva a povinnosti, zřídily příslušné orgány včetně Evropské rady a vymezily cíle jejich činnosti.

S pozdviženým obočím proto vnímám snahu některých kolegů omezovat, kontrolovat či jinak regulovat to, co členské státy dělají a jakým způsobem založenou mezinárodní organizaci řídí. Údiv spatřuji také nad použitým výrazem „legislativní loupež“, který podle mého názoru nepatří do usnesení Evropského parlamentu.

Dámy a pánové, souhlasím s tím, že je potřeba vést intenzivnější dialog mezi orgány Evropské unie, mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou, ale také s představiteli členských států, stejně jako je potřeba vést dialog se zástupci národních parlamentů, regionálními či obecními zastupiteli.

Tento dialog musí být partnerský, nezatížený snahou uplatňovat moc či kontrolu. Souhlasím proto s tezí obsaženou ve zprávě, že by bylo nevhodné interpelovat členy Evropské rady či jiné politiky národních států. Nesouhlasím však s tím, abychom zasahovali do kompetencí členských států. Podle mého názoru musí být kupříkladu zcela věcí členských států, jaké osobnosti navrhnou za členy budoucí Evropské komise. My, poslanci Evropského parlamentu, máme potom právo Komisi buď schválit, nebo neschválit.
------------
Odpověď Oldřicha Vlasáka na otázku položenou zvednutím modré karty:
– Rád bych odpověděl a zopakuji víceméně to, co jsem konstatoval. Myslím si, že je věcí národních států, aby jmenovaly svého zástupce jako takového. Zažili jsme v Evropském parlamentu mnoho výhrad k jednotlivým zástupcům, ale nakonec to může vést pouze k odmítnutí Komise jako celku a nemůžeme se vyhrazovat nějakým způsobem osobně k jednotlivým zástupcům.

Více naleznete ZDE

 

Zpět