Životopis

Pro zkrácenou verzi životopisu pro média klikněte zde.

Oldřich Vlasák politik - profil (video zde)

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Vlasák je konzervativním politikem, který pevně věří, že rozvoj samosprávné demokracie je základní podmínkou prosperity státu. Toto přesvědčení vychází jak z jeho profesní kariéry odborníka na životní prostředí a management, tak z jeho úspěšného působení v komunální politice.

 

Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu (do ledna 2012 do června 2014) - (video zde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký patriot

Oldřich Vlasák se narodil 26. 11. 1955 v Hradci Králové, kde žije dodnes. Po absolvování matematicko-fyzikální větve gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové pokračoval ve studiu na Strojní fakultě ČVUT - katedře techniky a prostředí v Praze, které v roce 1980 úspěšně ukončil.

Profesní dráha

Nejprve pracoval ve výzkumu jako odborník v oblasti životního prostředí. Při své práci ve Výzkumném ústavu potravinářské a chladicí techniky i v Kovoprojektě Praha uplatnil několik patentů a mnoho zlepšovacích návrhů.

Následně působil jako manažer v soukromém sektoru. Vyjednal vstup dvou zahraničních společností Marius Pedersen a BWM do spolupráce měst Hradce Králové a Pardubic při moderním způsobu nakládání s odpady - zřízení první řízené skládky v regionu. Jako ředitel společnosti East Bohemian Airport dosáhl otevření vojenského letiště civilnímu provozu s více než 800 lety a 10 000 odbavenými pasažéry ročně. Oldřich Vlasák absolvoval několik odborných stáží ve Velké Británii, Německu, Dánsku a USA. Zveřejnil řadu článků a statí v odborných časopisech, spolupodílel se na několika specializovaných publikacích.

Vstup na domácí politickou scénu

Své zkušenosti manažera v soukromém sektoru se rozhodl uplatnit v komunální politice. V roce 1994 byl jako kandidát za Občanskou demokratickou stranu zvolen do Zastupitelstva Hradce Králové a stal se členem Rady města. Od roku 1998 byl jeho primátorem. Jako primátor přeměnil se svým týmem Hradec Králové v město plné zeleně příjemné pro každodenní život, kde se rozvíjí turistický ruch a kde se pořádají kongresy. Město dokázalo přilákat zahraniční investory, udržet nízkou nezaměstnanost a snížit kriminalitu.

Oldřich Vlasák je přesvědčen, že co nejvíce politických rozhodnutí má být přijímáno co nejblíže občanům tj. na místní úrovni. Fungující obce a města jsou totiž motorem ekonomického, kulturního i sociálního rozvoje. Z těchto důvodů se rozhodl prosazovat zájmy měst a obcí také na národní úrovni. V roce 2000 byl zvolen místopředsedou Svazu měst a obcí ČR zodpovědným za zahraniční spolupráci a od roku 2001 je jeho předsedou. V červnu 2011 byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti SMO ČR.

Vstup na evropskou politickou scénu

Myšlenku posilování role samospráv dlouhodobě prosazoval také v evropské politice. Zastupoval města a obce v organizacích Rady Evropy, ve Výboru regionů EU. Aktivně působí v Radě Evropských municipalit a regionů, je výkonným prezidentem této organizace, která hájí zájmy samospráv na evropské úrovni.

Práce v Evropském parlamentu

Své přesvědčení, své zkušenosti i pětiletou praxi z práce v evropských institucí se rozhodl zúročit v Evropském parlamentu, jehož poslancem byl v roce 2004 zvolen. Přestože Evropská unie nevylučovala sloučení primátorské funkce s poslaneckou prací, rozhodl se Oldřich Vlasák věnovat intenzivně práci v Evropském parlamentu, proto z funkce primátora města koncem října roku 2004 odstoupil. Nadále však zůstal zastupitelem města Hradec Králové. V Evropském parlamentu byl ve volebním období 2004 - 2009 členem nejsilnější ze sedmi politických frakcí - skupiny Evropské lidové strany a Evropských demokratů (EPP - ED). Byl členem regionálního výboru, ve výboru pro dopravu a cestovní ruch byl náhradníkem. Dále byl členem meziparlamentní delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Andským společenstvím.

Pokračování práce v Evropském parlamentu – do konce druhého volebního období (2009 - 2014)

Do Evropského parlamentu byl opětovně zvolen v roce 2009, když kandidoval na třetím místě na listině Občanské demokratické strany. V europoslaneckém klubu této strany byl zvolen pokladníkem. Je členem politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté, kde působí jako koordinátor pro regionální rozvoj. Pokračuje v práci ve výborech pro regionální rozvoj a pro dopravu a cestovní ruch. Současně působí v delegacích pro Smíšené parlamentní shromáždění s Afrikou, Karibikem a Pacifikem, v delegaci pro vztahy s Mercosurem a Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika.

V červnu 2014 opětovně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu, ale  již zvolen nebyl.

Člen Občanské demokratické strany

Oldřich Vlasák je dlouholetým členem Občanské demokratické strany, několikrát byl zvolen členem její republikové Výkonné rady.

Jazykové znalosti, rodina a záliby

Oldřich Vlasák hovoří anglicky, rusky a pasivně německy. Je ženatý a má tři děti. K jeho zálibám patřil a stále patří sport, hraje volejbal, věnuje se cyklistice a lyžování. Více než patnáct let byl dobrovolným členem Horské služby.

 

 


 

 

Životopis – zkrácená verze pro média

Oldřich Vlasák

(ODS/ECR) - Politik

Narozen 26. listopadu 1955 v Hradci Králové. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském a chladící techniky jako výzkumný pracovník, poté v Kovoprojektě Praha jako projektant a vedoucí ekologicko-energetického střediska. Od r. 1990 působil jako ředitel společnosti Marius Pedersen a ředitel East Bohemian Airport, a.s.

Absolvoval několik odborných stáží ve Velké Británii, Německu, Dánsku a USA, byly mu přijaty tři patenty a 11 zlepšovacích návrhů. Zveřejnil mnoho článků a statí v odborných časopisech a spolupodílel se na vydání několika odborných publikací.

V roce 1994 se stal členem Rady města Hradec Králové za ODS a v roce 1998 primátorem města, v roce 2002 byl opětovně zvolen primátorem, z této funkce odstoupil v roce 2004 po zvolení do Evropského parlamentu. Je zastupitelem města Hradec Králové.

Byl místopředsedou Euroregionu Glacensis (1996 - 2000). V roce 2000 byl zvolen místopředsedou a o rok později předsedou Svazu měst a obcí ČR. V červnu 2011 byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti SMO ČR.

Od roku 2000 do roku 2004 byl zástupcem ČR v Radě evropských municipalit a regionů (CEMR) a v Kongresu evropských místních a regionálních orgánů, působil v Českém výboru pro spolupráci s Výborem regionů EU. Od roku 2002 je výkonným prezidentem CEMR. V letech 2000 – 2004 byl také zástupcem ČR ve Výboru regionů EU a v komoře měst Rady Evropy.

Oldřich Vlasák hovoří anglicky, rusky a částečně německy. Je ženatý, má tři děti. K jeho zálibám patří sport (volejbal, cyklistika, lyžování), 15 let byl dobrovolným členem Horské služby.

V Evropském parlamentu působí již druhé volební období, v lednu 2012 zvolen místopředsedou EP
Politická frakce: Evropská konzervativní a reformní skupina (EKR)
Parlamentní výbor: Výbor pro regionální rozvoj, Výbor pro dopravu a cestovní ruch - náhradník
Parlamentní delegace: Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, Delegace pro vztahy s Mercosurem – náhradník, Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika – náhradník.

V červnu 2014 opětovně kandidoval do Evropského parlamentu, zvolen již nebyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět