Odkazy

 

ODS

ODS
http://www.ods.cz
ODS Hradec Králové
http://www.odshk.cz/
ODS Jičín
http://www.ods.cz/os.jicin/
ODS Náchod
http://www.odsnachod.eu/
ODS Rychnov nad Kněžnou
http://www.odsrk.cz/
ODS Trutnov
http://www.odstrutnov.cz/
Stínová rada Královéhradeckého kraje
http://www.kr-opozice.cz/
ODS Hořice
ODS region pardubický
http://www.ods-pce.cz/
ODS region královéhradecký
http://www.ods.cz/region.kralovehradecky

Evropské organizace

Evropský parlament
http://www.europarl.eu.int
Výbor regionů EU
http://www.cor.eu.int/
Kongres místních a regionálních samospráv
Rady Evropy (CLRAE)
http://www.coe.int/T/E/Clrae/
Rada evropských obcí a regionů (CEMR)
http://www.ccre.org

Národní asociace

Svaz měst a obcí České republiky
(SMO ČR)
http://www.smocr.cz
Asociace krajů České republiky (AK ČR)
http://www.kr-urady.cz/

Regionální instituce

Královéhradecký kraj
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Liberecký kraj
http://www.kraj-lbc.cz/
Pardubický kraj
http://www.pardubickykraj.cz/
Hradec Králové
http://www.hradeckralove.org/

Ostatní

Václav Klaus
http://www.klaus.cz/
Mladí konzervativci
http://www.konzervativci.cz/
Liberální institut
http://www.libinst.cz/
Skupina evropských konzervativců a reformistů
http://www.ecrgroup.eu/
Centrum pro ekonomiku a politiku
http://www.cepin.cz/
Europe Direct – bezplatná telefonní linka
http://europa.eu.int/europedirect/index_cs.htm
http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/
Senát Parlamentu ČR
http://www.senat.cz/
 
Zpět